ระดับอนุบาลขอแสดงความยินดีกับระดับอนุบาล ของการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับภาคใต้ ประจำปี 2561
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับระดับอนุบาล ของการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ได้รับเหรียญทอง 4 เหรียญ ได้แก่
กระโดดสูง หญิง
วิ่ง 30 เมตร หญิง
วิ่งเก็บของ หญิง
ขว้างถุงทราย หญิง

ได้รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่
กระโดดไกล ชาย

ได้รับเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่
วิ่งข้ามรั้ว หญิง
กระโดดไกล หญิง


เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเอกชนตรัง เขต1
ณ โรงเรียนปิยบุตรศึกษา ระดับอนุบาล 3
รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการ 50 ปี โรงเรียนดรุโณทัย 2560
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ระดับอนุบาล 2
1.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1
2.กิจกรรมปั้นสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ระดับอนุบาล 3
1.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2.กิจกรรมปั้นสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2


งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
1.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
ได้เหรียญทอง อันดับ 1
2.กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ได้เหรียญทอง อันดับ 3ผลการแข่งขันทักษะวิวัฒน์วิชาการ“wiwat Smart Test”
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2560
1.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
ได้เหรียญทอง อันดับ 2
2.กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ด.ญ. ณิชาภัทร เชาวน์เสฏฐกุล
ได้เหรียญทอง อันดับ 2
3.กิจกรรมภาษาเขียนสนุก (ภาษาไทย)
ด.ช. ณธรรศ อุยสุข
ได้เหรียญเงินอันดับ 1
4.กิจกรรม ฉีก ตัก ปะ กระดาษ
ได้เหรียญทอง อันดับ 3
5.กิจกรรม ENGLISH IS FUN
ด.ญ.พชมน นาคบรรพ์
ได้เหรียญทอง อันดับ 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนน้องอนุบาลทุกคนนะ ทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะ